Серед загадкових спеціалізовано-метрологічно-вагових термінів найбільш часто в побуті використовується абревіатура НМВ датчика, яка розшифровується як Найбільша Межа Вимірювання та є однією з основних характеристик тензодатчика.

Під значенням НМВ розуміється максимальне навантаження тензометрического датчика, в межах якого даний вимірювальний елемент буде з вказаною точністю перетворювати вагу вантажу в електричний сигнал на рівні, заявленому виробником.

Не варто плутати поняття НМВ окремого тензометрического датчика і НГЗ (найбільша границя зважування) ваг. У разі, якщо в вагах або ваговій системі використовуються кілька однакових датчиків, то її найбільша границя зважування буде меншою або дорівнювати сумі меж вимірювання датчиків, тобто:
НГЗ ≤ n * НМВ,
де n — кількість датчиків в системі вимірювання ваги.

НМВ або максимальне навантаження залежить від типу датчика та матеріалу пружного елемента. Наприклад, моделі датчиків одноточкового типу, що виготовляються з алюмінієвого сплаву, виробляються з НМВ від декількох десятків грам до сотень кілограм. Балкові або S-подібні тензодатчики зі сталі з нікелевим покриттям або нержавіючої сталі найчастіше випускаються з НМВ у діапазоні від 50 кг до 10 т. Для колонних або двоопорних датчиків НМВ знаходиться в межах від 10 до 100 т.

Значення найбільшої межі зважування вказується на корпусі датчика, у маркуванні та в паспорті.

Крім того, в паспорті та в технічному описі на тензодатчики зазвичай вказуються такі параметри як гранично допустиме та руйнівне навантаження.

Гранично допустиме навантаження (safe overload) — це навантаження на тензодатчик, при короткочасному впливі якого метрологічні властивості датчика можуть бути відновлені. Для тензодатчиків Zemic даний параметр становить 150% від найбільшої межі вимірювання.

Руйнівне навантаження (ultimate overload) — це навантаження, при впливі якого відбуваються незворотні деформації пружного елемента датчика, що призводить до виходу з ладу його електричної схеми або механічного руйнування. Рівень руйнівного навантаження для датчиків Zemic дорівнює 300% від НМВ.

Не дивлячись на зазначені вище запаси міцності тензодатчиків, використовувати їх при навантаженнях, що перевищують НМВ, не рекомендується. Крім високої ймовірності руйнування вимірювальних елементів при навантаженні, більше НМВ, достовірність показань вимірювальної системи буде під великим питанням. Тому при виборі датчиків в систему потрібно звертати особливу увагу, щоб плановані максимальні навантаження на кожен датчик не перевищували його межі вимірювань.

Читайте більше