На відміну від об’ємного дозування, в якому розмір необхідної порції визначається за обсягом речовини, при ваговому дозуванні матеріалів основним критерієм є його вага.

Вагове дозування характеризується високою точністю при навантаженні та вивантаженні сипучих і рідких матеріалів з різною щільністю і стабільністю повторюваності дози. Впровадження систем дозування речовини при заданій вазі найбільш часто використовується, коли потрібна точність системи не більше 5%, у процесі роботи можлива зміна щільності матеріалу, дозування здійснюється періодично, є потреба в обліку матеріалів і подальшої інтеграції системи дозування в систему управління виробництвом.

Технічно система вагового дозування включає в себе один або кілька тензодатчиків, вагодозуючий контролер і регулюючий пристрій. Залежно від визначення ваги проміжної ємності або вантажоприймальної платформи і одержуваного з тензодатчиків сигналу вагодозуючий контролер формує вихідні сигнали, які надходять на регулюючий пристрій і активують (або дезактивують) його роботу і зупиняють (або відновлюють) подачу матеріалу.

Вагові індикатори з функціями дозування можна класифікувати за наступними критеріями:
1. За кількістю компонентів у дозуючій системі:
— однокомпонентні — формують управлінський вплив для отримання дози тільки одного матеріалу (контролери С8, BST106-B66, Rinstrum X320, R320, R420-k401, R420-k410);
— багатокомпонентні — контролер формує кілька керуючих сигналів для дозування двох і більше компонентів (контролери С602, BST106-B68 Rinstrum R420-k411, R420-k412;
2. За алгоритмом дозування:
— послідовне — управління процесом завантаження здійснюється покроково;
— паралельне — можливе одночасне управління дозуванням двох і більше матеріалів;
3. За способом дозування:
— дозатори дискретної дії;
— дозатори безперервної дій (наприклад, конвеєрні дозатори, які крім зважування матеріалу також здійснюють контроль його руху по транспортувальній стрічці та визначають продуктивність роботи системи)
Нижче розглянуті блок-схеми різних систем вагового дозування.

Однокомпонентне дозування
Багатокомпонентне дозування

Крім перерахованих параметрів вагодозуючі контролери можуть мати інші важливі для організації дозування функції, наприклад, рецептурна конфігурація (можливість зберігання в пам’яті приладу певної кількості програм-рецептур дозування з заданими значеннями доз).
З огляду на постійно зростаючий рівень автоматизації підприємств і виробництв вагова електроніка систем дозування повинна мати різні інтерфейсні комунікації (RS485, RS232, USB, Ethernet, ProfiBUS, ModBUS та ін) для підключення в мережу з аналогічними пристроями або промисловими контролерами та системами обліку матеріалів.

З асортиментом вагової електроніки нашої компанії, яка застосовується для організації однокомпонентного або багатокомпонентного дозування, ви можете ознайомитися у відповідних розділах сайту або поспілкувавшись з менеджерами компанії за вказаними телефонами для підбору дозуючих контролерів відповідно до поставленого завдання.

Читайте більше